Marij Claerhoudt

Profiel

Vanaf 1975 ben ik actief in de Maatschappelijk Dienstverlening en werk met en voor mensen op o.a. scholen, bij bedrijven, met bewoners in de wijken. Maatschappelijk werk is laagdrempelige biedt niet alleen praktisch hulp, maar ook psychologische begeleiding bij problemen. Door de huidige bezuinigingsmaatregelen als gevolg van de WMO, in de GGZ en Maatschappelijk werk is betaalbare en toegankelijke psychologische begeleiding moeilijk te vinden. Deze ontwikkeling, mijn expertise en passie voor het werk, heeft mij geïnspireerd om mijn bedrijf Omslag4you op te zetten.

Omslag4you omschrijft het effect van de psychologische begeleiding en coaching namelijk: een proces op gang brengen zodat situaties of gevoel vanuit een breder perspectief worden benaderd, waardoor een “omslag in denken en doen” kan worden mogelijk maakt. Met een andere kijk op de situatie en een andere aanpak wordt het vastlopende patroon doorbroken. Ik maak daarbij gebruik van diverse theoretische kaders en modellen uit vooral de Cognitief gedrag therapeutische benadering.

Een overzicht van de HBO+ opleidingen:

  • Maatschappelijk Dienstverlening
  • Organisatie en management
  • Bedrijfsmaatschappelijk werk
  • Sociaal Cultureel werk
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Transactionele analyse  Oplossingsgerichte therapie.

Referenties:

Vertrouwenspersoon                           UWV Utrecht en Parkeermanagement Amsterdam

Bedrijfsmaatschappelijk werk              UWV Amsterdam en Alkmaar, GGD Amsterdam- Arbodiensten

Manager                                             St.Portes, St. de Vaart Veenendaal, St.Welzijn Gouda

Studentenhulpverlening:                     ROC ASA Utrecht            

Maatschappelijk werk                         Stichting Welzijn Zuilen

 Sociaal Cultureel werk                       St. Utrechtse Buurt en-Clubhuizen

Registratie bij brancheverenigingen waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening en biedt zekerheid. De registratie bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en de RBNZ maakt het mogelijk dat de psychosociale begeleiding via de aanvullende verzekering door sommige ziektekostenverzekeraars vergoed wordt. Uitgebreidere informatie hierover verkrijgt u via de website  www.de-nfg.nl/vergoedingen.html.
Bij de volgende brancheverenigingen sta ik geregistreerd:

  • RBCZ  (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg)registratienr. 809992R – rbcz.nu/index. html
  • AGB CODE  90-046581 – www.agbcode.nl  
  • De BAMw (beroepsregister maatschappelijk werk)   registratienr. 461001267 – www.bamw.nl/