Bedrijfsmaatschappelijk werk / Vertrouwenspersoon Utrecht

Voorkom psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij medewerkers

Bedrijfsmaatschappelijk werk 

Voor u als werkgever zijn optimaal functionerende en gemotiveerde werknemers van groot belang. U waakt als werkgever over de sfeer en het werkklimaat op de werkvloer en u bent verantwoordelijk voor het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Zijn er problemen in de werksituatie, dan verplicht de Arbowetgeving dat u de medewerker hulp aanbiedt. Zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ziekteverzuim-van-het-werk/regels-en-verplichtingen-bij-ziekte
Ook de werknemer heeft hierin een verantwoordelijkheid. De werknemer dient bijtijds aan te geven dat hij/zij belemmerd wordt in het functioneren. Dat kan zijn door privé omstandigheden of door spanningen op het werk. 

Maak spanningen bespreekbaar. Helaas lukt dat niet altijd en de situatie is gestagneerd. Het bedrijfsmaatschappelijk werk biedt vertrouwelijke gesprekken met de werknemer. Een toegankelijke mogelijkheid om uit het dilemma te komen. De werknemer wordt weerbaar en vindt een oplossing voor de problemen.

Als werkgever kunt u de helpende hand bieden door coaching aan te bieden door het bedrijfsmaatschappelijk werk. Deze biedt geeft praktisch advies aan werknemer om uit de problemen te komen. Zijn er meerdere problemen, dan wordt een adequate doorverwijzing naar de reguliere hulpverlening gerealiseerd.

Mijn oplossingsgerichte werkwijze voor een kortdurend traject van één tot drie gesprekken kan op het werk, bij de medewerker thuis of in het praktijkadres in Utrecht. Acties die u van mij kunt verwachten:

 • Oplossingsgerichte en psychosociale coaching.
 • In geval van samenwerkingsproblemen is soms een drie-gesprek met leidinggevende of collega’s verhelderend.
 • Consultatie en advies aan leidinggevenden
 • Onderzoek en rapportage
 • Signaleren, bemiddeling en preventie
 • Overleg met bedrijfsarts of binnen het Sociaal Medisch Overleg

10134029094_62a01d0f4c_o

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon zet u in wanneer werknemers op het werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het inschakelen van een extern vertrouwenspersoon de is een belangrijk onderdeel van uw personeelsbeleid. Ik ben een opgeleid vertrouwenspersoon die u per situatie kunt inschakelen.

Wat ik voor u en uw medewerker kan doen is het volgende:

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • De betrokken medewerker informeren over andere oplossingsmogelijkheden
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

Mijn werk is vertrouwelijk, ik ben geheimhouding verplicht. Zie meer hierover in de Arbowet: http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet–en–regelgeving

Mijn aanbod Bedrijfsmaatschappelijk Werk en Vertrouwenspersoon is interessant voor het Midden en Kleinbedrijf (MKB):

 • Geen vast contract, dus inzetbaar wanneer nodig is;
 • Facturering per traject;
 • Kennis en deskundigheid op gebied van ARBO wetgeving;
 • Kennis van het sociale netwerk in Utrecht;
 • Continuïteit gegarandeerd door samenwerkingsafspraken met partners.

Tarief: 

€ 80,- per uur (Omslag4you is vrijgesteld van BTW)