Maatschappelijk werk en advies Utrecht

Maatschappelijk werk en advies

Soms zijn er momenten in het leven waarop het tegenzit en u zelf niet meer verder komt. Op dat soort momenten is het fijn als er iemand is die met u meekijkt, meedenkt, een luisterend oor biedt of advies kan geven. Daarvoor kunt u contact opnemen met Marij Claerhoudt, eigenaar van Omslag4you.
Omslag4you kent geen wachtlijst

U kunt mij inschakelen voor de problemen zoals:

  • Problemen in de omgang met anderen zoals uw partner, kinderen, ouders, huisgenoten of buren.
  • Problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden, echtscheiding, ziekte of verlies van werk,
  • Problemen op school of werk bijvoorbeeld: pesten, onzekerheid over de prestaties, faalangst, eenzaamheid.
  • Problemen met instanties over regelingen, de nieuwe wetgeving rondom de WMO, uitkeringen, financiën zaken,
  • Uw balans is verstoord door overbelasting: combinatie werk en huishouden/opvoeding, door mantelzorg van familielid of vriend, of een overbelast takenpakket op het werk.
  • U bent onzeker rondom eigen functioneren.

In gesprekken analyseren we samen het probleem en gaan vervolgens op zoek naar een oplossing die bij u past. U houdt daarbij zelf de regie. Zijn er andere deskundigheden dan wordt dat snel geregeld. Omslag4you werkt samen in een netwerk van professionals in de stad Utrecht, waardoor een snelle en effectieve aanpak van uw problemen is gegarandeerd.

 

 bord2

Werkwijze

Het eerste gesprek van 45 minuten is een kennismakingsgesprek, deze is kosteloos. Daarin bespreken we de hulpvraag en bekijken we wat ik u kan bieden. Vooraf aan de vervolggesprekken wordt:

  • gezamenlijk uw vraag/probleem vastgesteld en het doel bepaald.
  • een plan van aanpak opgesteld waarbij de oplossing wordt geformuleerd.
  • naar aanleiding daarvan wordt een inschatting gemaakt van het aantal vervolggesprekken; veelal tussen de twee en vijf gesprekken.

Tarief

  • € 37,50 per gesprek (Omslag4you is vrijgesteld van BTW)

Een bezoek aan huis kan ook wanneer u beperkt bent om naar de praktijk te komen. De reistijd wordt dan meegerekend met een maximum van 0.30 uur. De kosten voor de vervolggesprekken worden door sommige ziektekostenverzekeraars vergoed. Zie daarvoor de link van de NFG Vergoedingen: www.de-nfg.nl/vergoedingen.html